Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om riskutbildning enligt körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). I föreskrifterna, som avses ersätta tidigare reglering på området (VVFS 2008:251), finns bestämmelser om bl.a. ansökan om tillstånd att bedriva riskutbildning och krav på lärare och verksamhet. Transport­styrelsen föreslår att det nuvarande kravet på att föra elevmatrikel och spara den i fyra år tas bort samt att smärre lättnader genomförs i fråga om anmälningsskyldighet.