Förslag till föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2006:9) om miljörapport

Förslag till föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2006:9) om miljörapport Rubricerat ärende, ert dnr 381-4990-10 RV, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.