Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. De föreslagna föreskrifterna avser ersätta Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:9) om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Delar av de föreslagna föreskrifterna utgörs av bestämmelser som oförändrade i sak förts över från SJVFS 2007:9. Övriga delar av de föreslagna föreskrifterna innehåller både sakliga och redaktionella ändringar.